TEKNO-AĞ

• Tekno-Ağ, Türkiye’de kamu hibesi almış teknoloji girişimcilerinin ve teknoparklarda yer alan firmaların kendilerini ve projelerini uluslararası platformda tanıtabileceği bir web portal hizmetidir.
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde bulunan şirketlerin ve kamu hibesi almış teknoloji girişimcilerinin ürünlerini ve kendilerini tanıtabileceği, ulusal ve uluslararası anlamda yatırımcı ve girişimcilerle buluşabilecekleri sanal bir ağdır.
• Ar-Ge Reform Paketi ile getirilen bir yenilik olan “Doğrudan Girişim Sermayesi” uygulamasının etkinliğini artırılmasını amaçlayan bir uygulamadır.

Bakanlık Ar-Ge Destekleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yenilikçiliğe ve Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklerle, ülke sanayisinin teknolojik altyapısını güçlendirmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır.Bireysel Katılım Sermayesi

Hazine Müsteşarlığı tarafından lisanslanan dört yüzü aşkın melek yatırımcı girişimcilere sermaye desteği sağlayarak ülkemiz Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemine katkı sağlamaktadır.HEDEF GRUBU

• Teknogirişimciler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmaları
• Ar-Ge Merkezleri
• Yatırımcılar ve risk sermayedarları
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

KAPSAMI

• Teknogirişim Sermayesi Desteği alan yaklaşık 2000 girişimci
• Türkiye’de faaliyet gösteren 65 teknopark
• Teknoparklarda yer alan yaklaşık 4400 firma
• 300'ü aşkın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi
• Türkiye Hükümeti tarafından lisanslanmış yaklaşık 400 melek yatırımcı
• 13 melek yatırım ağı ve bu ağlara üye olan 1000’i aşkın melek yatırımcı ve risk sermayedarı

ÖZELLİKLERİ

• Firmalar için özelleşmiş bilgilere yer verilmesi (firma videoları, yeterlilikleri, anahtar kelimeleri ve detaylı tanıtımları )
• Firmaların/girişimcilerin Ar-Ge projelerine ilişkin özet bilgilerin görülebilmesi
• Bu firmalara/girişimcilere yatırım yapılabilmesine ilişkin yol haritasının görülebilmesi
• Türkiye’nin en büyük melek yatırımcı ve risk sermaye ağlarını bünyesinde bulundurması
• Sürekli olarak güncellenen dinamik yapısıyla sempozyum, kongre, demo-day, konferans vb. etkinlik duyurularının yapılabilmesi
• Uluslararası ulaşılabilirliği ve çok dilli sayfa yapısı ile kullanım kolaylığına sahip olması
• Teknoloji firmalarının gerekli bilgilerinin sürekli güncel olarak olması
• Firmaların bulunduğu konum, ait olduğu teknoparkı, sektörü, teknolojik alanı gibi özelliklerine filtreleme ya da arama seçenekleri bulunacaktır.
• İsteyen her girişimcinin yatırımcı ya da aradığı işbirlikçisinin özelliklerini belirtebilmesi
• Firmalar ve diğer ilgili paydaşların sistem içi etkileşim özelliklerini güncelleyebilmesi ve değiştirebilmesi

MİSYONU

• Kamu hibesi almış teknoloji girişimcilerinin ve teknoparklarda yer alan firmaların kendilerini tanıtabilmeleri
• Girişim sermayesi yatırımları yapabilecek yerli ve yabancı yatırımcıların, teknoparklarda yer alan firmalara ve kamu hibesi almış teknogirişimcilere ulaşabilmesi
• Teknoparklardaki firmaların ve kamu hibesi almış teknoloji girişimcilerinin birbirileri ile iletişimlerini sağlayabilmeleri ve aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla iletişim kurabilmesi
• Ar-Ge Merkezlerinin tanıtılabilmesi ve diğer paydaşlarla işbirliği kültürünün geliştirilmesi
• Platformda yer alan çoklu dil seçeneği özelliğiyle yurtdışından kişi veya kurumların firmalara ulaşarak, onların uluslarararası bilinirliklerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

0
Teknogirişim Firması
0
Tasarım / Ar-Ge Merkezi
0
Teknoloji Geliştirme Bölgelesi
0
Teknopark Firması

İletişim

Mesajınız başarıyla iletilmiştir.
Your message sent successfully.
Mesajınız iletilirken bir hata oluşmuştur.
An error occured while sending message.

harita