Bakanlık Ar-Ge Destekleri

Dünyada bilim, teknoloji ve yenilik alanında yaşanan hızlı değişimler, diğer gelişmekte olan ülkeler için olduğu gibi Türkiye için de hem bir fırsat hem de risk unsuru oluşturmaktadır. Bu gelişmeleri fırsat noktasına getirebilmemiz doğrudan ülkemizin ulusal yenilik sistemi 2023 yılı hedeflerine ulaşılması için de önemlidir. Türkiye’de ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve rekabet yeteneğini güçlendirmekte hedefleri doğrultusunda kaynak sıkıntılarının minimize edilmesi amacıyla belirli aşamalarda devlet destekleri bulunmaktadır. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine önemli katkısı olan destekler bir bütün halinde anlatılmıştır.