Faaliyetler
 • Mayıs 2016
 • İstanbul'da gerçekleşen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri I. Koordinasyon Toplantısı'nda fikir ortaya atılmıştır.

 • Projenin Türkçe ve İngilizce isimleri belirlenerek Tekno-Ağ ve Tech-Net ismi verilmiştir.

 • Dünyadaki benzer siteler incelenmiştir.

 • Paydaş toplantıları hazırlıklarına başlanmıştır.

 • Haziran 2016
 • Paydaş toplantıları gerçekleştirilerek görüş ve öneriler alınmıştır.

  – TGB Yönetici Şirket
  – TGB Firmaları ve Teknogirişim Sermayesi Desteği almış girişimciler
 • Temmuz 2016
 • Bakanlık Makamına sunum gerçekleştirilmiştir.

 • Paydaş görüşmeleri devam ettirilerek aşağıdaki kurumlarla görüşmeler yapılmıştır.

  – Hazine Müsteşarlığı
  – Savunma Sanayi Müsteşarlığı
  – STM
 • Teknik şartname hazırlık sürecine başlanmıştır.

 • Ağustos 2016
 • Bakanlık Makamına sunum yapılarak görüş ve takdirleri alınmıştır.

 • İhale Süreci tamamlanarak ve projeye resmi olarak başlanmıştır. Bu sürecin adına Tekno-Ağ Faz 1 adı verilmiştir.

 • Literatür araştırmalarına devam edilerek dünya örneklerinin incelenmesine devam edilmiştir.

 • Logo ve tasarım çalışmalarına başlanmıştır.

 • Eylül 2016
 • Anket yapılarak paydaşların görüşlerine başvurulmuştur.

 • Site tasarım, demo ve logo çalışmalarına devam edilmiştir.

 • Sitenin ilk demosu hazır hale getirilmiştir.

 • Ulusal/Uluslararası işbirliği çalışmaları için temaslarda bulunulmuştur.

 • 19-22 Eylül 2016 tarihinde Moskova’da gerçekleşen 33.Dünya Teknoparklar Konferansında Tech-Net sunumu yapılarak uluslararası anlamda proje tanıtılmıştır.

 • Ekim 2016
 • 7-8 Ekim 2016 tarihlerinde Elazığ'da gerçekleşen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri II. Koordinasyon Toplantısı Tekno-Ağ Sunumu yapılarak paydaşlar bilgilendirilmiştir.

 • Melek Yatırım Ağları, Melek Yatırımcılar ve Risk Sermayesi kuruluşlarıyla Bakanlığımızda toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 • Özel kurum ve kuruluşlarla İstanbul’da toplantılar gerçekleştirilmiştir.

 • Site içeriği çalışmalarına devam edilmiştir.

 • Kasım 2016
 • Paydaş görüşmelerine devam edilmiştir.

 • Tüm paydaş görüş ve önerileri derlenerek site üzerinde bazı eklentiler yapılmıştır.

 • Site içeriği noktasında paydaşlardan bazı bilgi ve veriler talep edilmiştir.

 • Aralık 2016
 • Paydaşlardan gelen bilgi ve veriler siteye yüklenmiştir. İngilizce versiyon olan Tech-Net için bilgiler İngilizceye çevrilmiştir.

 • Site tasarımına devam edilerek son hali verilmiştir.

 • İşbirliği çalışmalarına devam edilerek Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve İŞKUR'la protokol çalışmalarına başlanmıştır.

 • TÜBİTAK'la protokol çalışmalarına başlanmıştır.

 • 2017 Tekno-Ağ Faz 2 hedefleri belirlenerek gerekli çalışmalara başlanmıştır.

 • Tekno-Ağ Faz 1 hali son halini almıştır.

 • Ocak 2017
 • Tekno-Ağ ve Tech-Net web siteleri açılarak hizmet vermeye başlamıştır.

 • Tekno-Ağ Faz 2 için çalışmalar devam ettirilmektedir.