İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl İstanbul
Web Adresi http://www.entertech.com.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Yasin Erol
Adres Avcılar Yerleşkesi ARGEM Binası 2.Kat Avcılar/İSTANBUL
E-Posta info@entertech.com.tr

İSTANBUL TEKNOKENT ENTERTECH 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde faaliyete geçen İstanbul Teknokent’in temel hedefi; yenilikçi ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamaktır. Ayrıca üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır. İstanbul Teknokent Önkuluçka, Kuluçka ve Teknoloji Transfer Ofisi hizmetleriyle girişimcilik faaliyetlerini desteklemektedir. Ön kuluçka programı ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kişisel özelliklerini ortaya koymaları, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaları, uygulamalı olarak bu yetkinlikleri elde etmeleri sağlanmaktadır. İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi hizmeti ile yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek model mekanizmaların oluşturulmasını ve bu süreci başarıyla tamamlayarak ticarileşen ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanmasını hedeflenmektedir. İstanbul Teknokent Entertech başta biyoteknoloji, elektrik-elektronik, sağlık, bilişim, makine ve teçhizat imalatı gibi pek çok alanda faaliyet gösteren 100’den fazla girişimci firma ve 600’den fazla Ar-Ge personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 131
Çalışan Sayısı 963
Faaliyete Geçilen Yıl 2012
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 304
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı