Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Konya
Web Adresi http://www.konyateknokent.com.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim BİROL DAĞ
Adres Selçuk Ün. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Akademi Mah Gürbulut Sok Safir Panorama Blok No:67 Selçuklu 42003 Konya/Türkiye
E-Posta tgb_konya@konyateknokent.com.tr

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün önderliğinde oluşturulan müteşebbis heyetin girişimleri sonucunda 08.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile ihdas edilmiştir. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Yönetici Şirketi olan KONYA TEKNOKENT Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. 27.07.2004 tarihinde kurulmuştur. ORTAKLIK YAPISI Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü %50 Konya Sanayi Odası %22 Konya Ticaret Odası %17 Konya Ticaret Borsası %10 Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü %1 Uluslararası standartlarda teknopark işletmeciliği hizmeti sunmak misyonuyla faaliyetlerine başlamış olan KONYA TEKNOKENT/SELÇUK TTO bugün ülkemizdeki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Teknoloji Transfer Ofisinin etkinliği, bünyesindeki firma sayısı, alınan patent sayısı, öğretim üyelerinin kurduğu şirket sayısı, öğrencilerin kurduğu şirket sayısı, Teknokent’te görev alan akademisyen sayısı gibi kriterlere göre en başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında yer alma başarısını göstermektedir. KONYA TEKNOKENT/SELÇUK TTO, ülkemizin en büyük üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi’nin ve KOP Bölgesi’ndeki diğer üniversitelerin nitelikli insan kaynağı ve Ar-Ge potansiyelini bölgemizdeki üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının hizmetine sunmak üzere kurulmuştur. VİZYONUMUZ • Ülkemizde ve dünyada barış ve refah için inovasyon, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak, • KOP Bölgesini Selçuk Üniversitesi TGB öncülüğünde teknoloji vadisi haline dönüştürerek, ulusal ve uluslararası ölçekte Ar-Ge ve inovasyon üssü olmaktır. MİSYONUMUZ • Yenilikçi, ileri teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesini destekleyerek, ulusal inovasyon ve Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamak, • Dünyanın her tarafındaki girişimcileri cezbeden yüksek standartta Ar-Ge imkanları ve teknopark hizmetleri sunmak, • Üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek, • Teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda bulunmak, • İnovasyon kümelenmeleri oluşturulmasını desteklemek, Bölge, sektör ve teknoloji odaklı projeler geliştirmek, • Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda belirleyerek Konya Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır. KONYA TEKNOKENT/SELÇUK TTO bu amaçlar doğrultusunda aşağıda sıralanan faaliyetleri gerçekleştirmektedir. • Bölgemizdeki kuruluşlarda Ar-Ge ve inovasyon kültürünün oluşması, gelişmesi ve benimsenmesini sağlamak, • Kendi inşa ettiği binalardaki nitelikli ofisler ve deney alanlarını girişimcilere kiralamak, • Ar-Ge faaliyetlerini kendi inşa ettiği binalarda yürütmek isteyenlere ihtiyaç duydukları inşaat alanlarını tahsis etmek, • Bölgedeki üretim ve hizmet sektörü kuruluşlarının Ar-Ge faaliyetlerinde üniversitelerle işbirliği yapmasını desteklemek, • Teknoloji Transfer Ofisi işleterek üniversitelerde üretilen bilginin kamu, üretim ve hizmet sektörüne aktarılmasını, katma değere dönüştürülmesini sağlamak, • İleri ve yeni teknoloji alanlarında girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek, bu amaçla ön-kuluçka ve kuluçka hizmetleri sunmak, • Bölgedeki üniversitelerin Ar-Ge imkanlarını sanayi, hizmet ve üretim sektörlerinin hizmetine sunmak, • Yabancı girişimcileri ve yabancı araştırmacıları bölgeye çekmek, • Bölgemizdeki kuruluşlara Ar-Ge faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları teknik, akademik destek ve imkânları sunmak, • Teknokent içinde yer alarak aralarından coğrafi yakınlık oluşan farklı alanlarda Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlar arasında çok disiplinli projeler oluşturulmasını sağlamak, • İnovasyon kümelenmeleri ve işbirlikleri oluşturmak, • Bölgemizdeki kuruluşların Ar-Ge desteklerinden ve muafiyetlerinden yararlanmasını sağlamaktır. KONYA TEKNOKENT/SELÇUK TTO bünyesindeki girişimcilere; elektrik, su, gaz temini, internet erişimi, dahili telefon iletişimi, temizlik, güvenlik, ısıtma, personel taşıma gibi destek hizmetleri sunmakta, kongre, sergi, seminer, sempozyum vb. etkinlikler için mekan sağlamakta, deneyimli ve profesyonel uzmanlardan oluşan destek ekibi ile bünyesindeki girişimcilere teknoloji pazarlama, uluslararası iş ve proje geliştirme, Ar-Ge ve yatırım amaçlı finansman kaynaklarına erişim, fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi, nitelikli insan kaynağına erişim, Selçuk Üniversitesi’nin ve diğer KOP Üniversitelerinin akademik birimleri ve akademisyenleri ile işbirliği tesisi, proje yönetimi konularında danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamaktadır. KONYA TEKNOKENT/SELÇUK TTO, bünyesindeki firmalara yönelik olarak bilimsel ve teknolojik konularda Ar-Ge proje pazarı, eğitim, çalıştay vb. etkinlikler düzenlemektedir. KONYA TEKNOKENT’teki firmalar Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü’ndeki ve KONYA TEKNOKENT’teki seminer ve toplantı salonları, kongre merkezi, kütüphane, yüzme havuzu, spor tesisleri, alışveriş merkezi, restoran, kafeterya, kafe, 5 yıldızlı otel, postane, ATM’ler, banka şubeleri vb. imkanlardan yararlanabilmekte, Selçuk Üniversitesi’nin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini şirket yöneticisi, danışman, araştırmacı gibi pozisyonlarda istihdam edebilmekte, Selçuk Üniversitesi’nin laboratuar, internet, telefon santrali vb. imkanlarından yararlanabilmektedir. KONYA TEKNOKENT Yerleşkesi Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsüne güney cephesinden komşu olan 322.737,15 m²’sinin tahsisi tamamlanmış toplam 522 dekarlık Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TGB 1 alanı içinde kurulmuştur. KONYA TEKNOKENT binası 12.200 m2’lik kapalı alana ulaşmıştır.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 105
Çalışan Sayısı 334
Faaliyete Geçilen Yıl 2004
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 425
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı