Tübitak-Marmara Araştırma Merkezi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Kocaeli
Web Adresi http://marmarateknokent.tubitak.gov.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Mehmet Ali OKUR
Adres TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 41470 Gebze / KOCAELİ
E-Posta tgb_kocaelitubitak@marmarateknokent.com.tr

"TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde başlayan Teknoloji Parkı faaliyetlerinin gelişim sürecinde, Teknoloji Serbest Bölgesi (TEKSEB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKGEB) ünvanları ile, hukuki statüleri birbirinden farklı iki bölge kurulmuş olup, ülkemizde mevcut 55 teknopark içinde ""Teknoloji Serbest Bölgesi"" tanım ve avantajlarına sahip yegane Teknokent TÜBİTAK Marmara Teknokentidir. Toplam 62 hektar alan sahip TÜBİTAK Marmara Teknokentinin 25,73 hektarı ""Teknoloji Geliştirme Bölgesi""(TEKGEB) olup, 36,27 hektarı Teknoloji Serbest Bölgesi"" (TEKSEB) olarak ayrılmıştır. Bölgenin kurulup işletilmesine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) yetkili kılınmış olup, konuya ilişkin kuruluş ve işletme sözleşmesi Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında 27.01.2000 tarihinde akdedilmiştir. Bölgenin gayesine uygun şekilde işletilmesi, yönetilmesi ve bölgede faaliyet gösteren firma ve bölge çalışanlarına ihtiyaç duyulan destek ve hizmetlerin sağlanması için ""Anonim Şirket"" statüsünde bir işletici şirket kurulması uygun görülmüş ve bu doğrultuda ""Marmara Teknokent A.Ş."" tüzel kişiliği kurulmuştur. Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyetlerine en iyi ortamı sağlamak için çalışmalar yürütülmektedir. Marmara Teknokent A.Ş., faaliyetlerini yukarıda kısaca mahiyeti açıklanan mevzuat çerçevesinde yürütmekte olup, gerçekleştirdiği faaliyetlerle kısa süre içinde Türkiye nin önde gelen etkili "Teknokent"leri arasında yerini almıştır.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 191
Çalışan Sayısı 1981
Faaliyete Geçilen Yıl 2003
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 504
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı