Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl İzmir
Web Adresi http://www.teknoparkege.com
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Yener Mercanköşk
Adres Erzene Mahallesi Ankara Caddesi Ege Üniversitesi Kampüsü ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi İNCİ Bİnası No:172/67
E-Posta teknoparkege@teknoparkege.com

Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ege Teknopark) 10 Ağustos 2014 tarihli ve 29084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Ege Üniversitesi Rektörlüğünün 100% hisse sahibi olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olan Yönetici Şirket 13 Kasım 2014 tarihinde ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi adıyla tescil edilmiştir. Kuruluş sürecinde yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile yapılan arama toplantıları sonucunda “Yaşam Bilimleri ve Sağlık” temasında öncelikli olarak faaliyetlerini sürdürmesi planlanan Ege Teknopark, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren girişimci şirketlere yer tahsisi yapmaya başlamıştır. Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ’nin ortaklık yapısı tek ortaklı olup tamamı Ege Üniversitesi Rektörlüğüne aittir. Tek ortaklı bir yapıda olmasına rağmen Yönetici AŞ’nin Yönetim Kurulu farklı kurum ve kuruluşların temsiline imkân verecek şekilde; yerel, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almış ve/veya hali hazırda görev yapmakta olan deneyim ve etkinlik sahibi 11 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca istişari bir işlevi olan ve 44 üyeden oluşan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlığında, yerel, ulusal ve uluslararası üyeler, iki eski dönem Ege Üniversitesi Rektörü, bir eski dönem EBİLTEM Yönetim Kurulu üyesi ve Rektör yardımcılarından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Başkanı’nın uygun göreceği öğretim üyeleri gözlemci üye olarak davet de edilmektedir. İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak kurulan Ege Teknopark, başta "yaşam bilimleri ve sağlık" alanları olmak üzere İzmir ve Bölgede diğer paydaşlar ile işbirliği ve sinerji halinde çalışarak Bölgenin Ar-Ge ve inovasyon potansiyelini artırarak katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın artmasını hedeflemektedir.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 85
Çalışan Sayısı 408
Faaliyete Geçilen Yıl 2015
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 199
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı