Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Konya
Web Adresi http://innopark.com.tr/tr/home/index/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı
Adres Büyükkayacık Mahallesi 101. Cadde No: 2 Selçuklu / KONYA
E-Posta tgb_konyainnopark@innopark.com.tr

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Konya Sanayi Odası liderliğinde uygulamaya konulan bir güdümlü proje ile kurulan “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi“, hizmetlerde etkinlik sağlama ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla 2015 yılında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine dönüştürülmüştür. Innopark (Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi), 24 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Türkiye’nin 60. Teknoloji Geliştirme Bölgesidir. Konya TGB’nin yönetimi Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından üstlenilmiştir. Innopark A.Ş.’nin ortakları; Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, ve Konya’da faaliyet gösteren 18 sanayi kuruluşundan oluşmaktadır. Konya TGB’nin tescilli ticari markası “InnoPark”tır. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içinde konumlanan, Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi binasını da içeren 122.848,96 m2 lik arazi üzerinde konumlanmıştır. İnovasyona dayalı sürdürülebilir gelişme için inovasyon ekosisteminin iki temel bileşeni olan inovasyon arzı ve inovasyon talebinin etkileşim içinde olması gereklidir. Konya ili, ülkemizin birçok iline göre inovasyon arzı/talebi yönünden daha iyi durumda ise de ildeki inovasyon talebi henüz istenilen düzeye ulaşamamıştır. Üstelik ildeki mevcut inovasyon arzı ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni aktör ve mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, bölgedeki hem inovasyon arzının hem de inovasyon talebinin geliştirilmesini, ildeki inovasyon arz ve talebinin birbiri ile etkileşimini sağlayan yeni bir aktör olarak ilin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Innopark’ın tasarımı aşağıdaki 7 temel ilke üzerine kurulmuştur: Innopark, bilgi ve teknolojiye dayalı sürdürülebilir bölgesel kalkınma ve global rekabetçilik misyonlarına odaklanan, bölgedeki tüm paydaşların işbirliğine dayalı bir bölgesel inovasyon girişimidir, Innopark, ülkemizdeki üniversite merkezli TGB lerden farklı olarak coğrafi konumu itibarıyla üretim sektörü işletmelerinin ağırlık merkezinde konumlanan, bununla birlikte bölgedeki tüm üniversitelere ve inovasyon sürecine katkı sağlayan tüm unsurlar ve aktörlere coğrafi yakınlığı da sağlayabilen bir TGB modelidir, Innopark, Konya daki üretim sektörü kuruluşlarının öncülüğünde hayata geçirilmiş bir proje olması nedeniyle ülkemizdeki üniversite tabanlı TGB yönetim modellerden farklılıklar arz eden ihtiyaç ve pazar yönelimli özgün bir yapılanma ve yönetim modeline sahiptir, Innopark, teknolojik ürünlerin seri üretim faaliyetlerinin yoğun olacağı bir bölge olarak kurulacak olup, bölgenin altyapı ve üstyapı planlaması üretim tesislerini içerecek şekilde yapılacaktır. Innopark, sürdürülebilir gelişme için güçlü finansal yapı ve farklı ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına sahip olacak şekilde yapılandırılmıştır, Innopark, bölgenin ve bölgedeki paydaşların gücünün ve sinerjisinin sürdürülebilir büyüme ve gelişme için en etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak bir yapıya sahiptir, Innopark, bulunduğu F18F28bölgedeki ve ülkemizde inovasyon ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren tüm kurumlar, aktörler ve unsurlarla yakın iletişim, işbirliği ve dayanışma içinde çalışmayı ve bu amaca yönelik ağyapılar kurmayı veya bu amaçla çalışan ulusal veya uluslararası ağyapılara katılmayı hedefler, Innopark’ın kuruluşu ile Konya’daki ekonomik faaliyetlerde bir eksen değişikliği oluşturulması, ilde orta ve yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracatın

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 38
Çalışan Sayısı 69
Faaliyete Geçilen Yıl 2016
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 83
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı