Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Antalya
Web Adresi http://ateknokent.com
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim İBRAHİM YAVUZ
Adres Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Blv. Ar-Ge 2 Uluğbey Binası NO:3A/31 KONYAALTI/ANTALYA
E-Posta tgb_antalya@ateknokent.com

Misyon • Üniversitenin akademik bilgi birikimi ile yüksek teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini birleştirerek ülke ekonomisindeki teknolojiye dayalı payı sürekli arttırmak ve teknoloji kullanan veya üreten firmalar arasında sinerji yaratarak küresel rekabete kaynak oluşturmak. Vizyon • Üniversite alt yapı olanakları ile desteklenen Arge çalışmlarını ekonomik güce dönüştürerek üretilen teknoloji ile doğru orantılı olarak Türkiyenin küresel pazardaki teknoloji payını arttırmak. Amaç ve Hedefler Ar-Ge kuruluşları ve üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve yüksek hacimde ihracat yapabilir duruma getirilmesi amacı ile; • Bölgeyi uluslararası rekabete açık bir teknoloji merkezi yapmak, • Teknolojik yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, • Ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirerek kalite ve verimliliği arttırmak, • İnovatif düşüncelerin ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline getirilmesine destek ve öncü olmak, • Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, • Bölgede sosyal, ekonomik ve teknolojik faaliyet gösteren kişileri ve kuruluşları sinerji yaratmak üzere koordine etmek, • Yenilikçi ve yaratıcı proje sahibi girişimcileri inkübatör merkezine dahil etmek ve desteklemek, • Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkemize girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve bu teknolojinin yerleşmesini ve gelişmesini teşvik etmek • Ar-Ge ve yazılım personeli istihdamını teşvik etmektir. Hedef Gruplarımız • Ulusal ve Küresel Girişimciler • Ulusal ve Küresel Yatırımcılar • Kamu Kurumları • Sivil Toplum Kuruluşları • İş Melekleri • Üniversite Akademisyenlerimiz • Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerimiz • Mezunlarımız

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 126
Çalışan Sayısı 622
Faaliyete Geçilen Yıl 2005
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 763
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı