Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Ankara
Web Adresi http://teknopark.gazi.edu.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim S.TUĞRUL İMER
Adres Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi Teknoplaza Binası 06830 Gölbaşı ANKARA
E-Posta tgb_ankaragazi@gaziteknopark.com.tr

"Gazi Teknopark faaliyetlerine Gazi Üniversitesinin Gölbaşı Yerleşke’sinde yaklaşık 59.000 m2 m2’lik bir alanda, 20.000 m2 üzerinde kapalı alana sahip çağdaş bir teknopark binasında başlamıştır. 1000’in üzerinde çalışanın faaliyet göstermesi öngörülen bina, yeni kurulmuş ve gelişmekte olan küçük firmaların desteklendiği kuluçka merkezi, yönetim birimleri, toplantı salonları, kafeteryası ve çeşitli sosyal alanları ile katılımcılarının her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır. Ankara Çevre yolu ile hızlı ve kolay ulaşım imkanı bulunan Gazi Teknopark’ın kurulduğu Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi, bünyesinde yer alan Mogan Gölü manzaralı sosyal tesisleri, araştırma merkezleri, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarının toplu olarak yer aldığı bölgelere yakınlığı ile çok önemli bir konuma sahiptir. Misyon İleri teknoloji alanında çeşitli disiplinlere hitap eden, yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve girişimcilikkültürünün gelişmesini sağlayacak üniversite sanayi işbirliği mekanizmaları ve kurumlarını barındıran bir ortam sunmak, Bu ortamda yeralan akademisyenlere, girişimcilere, şirketlere ve çalışanlarına uluslararası rekabet imkanı sağlayacak kalitede profesyonel teknopark hizmetleri sunmak ve Girişimciliği teşvik ederek yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut şirketlerin yeniliğe dayalı olarak büyümesini sağlamaktır. Vizyon Sanayi alanında Ar-Ge ye ağırlık veren bir teknopark Gazi Teknopark bünyesinde, bilgi teknolojilerinin yanı sıra, tıp teknolojisi ve mekatronik alanında olmak üzere otomasyon, malzeme geliştirmesi, nanoteknoloji, farmasötik, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, savunma teknolojileri, çevre teknolojileri gibi alanlarda faaliyet sürdürülmesi hedeflenmektedir. Bilgiyi paylaşmayı seven, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen bir teknopark Gazi Teknopark, paydaşlarının bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline dönüşmesi ve özellikle üniversite bünyesindeki araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilebilmesi için uygun bir ortam yaratacaktır. Toplumun tamamına kapıları açık olan bir teknopark Gazi Teknopark, bünyesindeki kuruluşlara dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunarken, başta öğrenciler ve öğretim üyeleri olmak üzere teknoparkın diğer önemli paydaşlarıyla sinerjiyi arttıracak mekanizmalar geliştirecektir. Diğer teknoparklarla ortak çalışma yapmayı arzulayan bir teknopark Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliği sürecini destekleyen önemli bir kalkınma aracı olan Gazi Teknopark, bulunduğu bölgedeki diğer teknoparklarla işbirliği ve sinerji halinde çalışarak bölge ve ülke ekonomisi için en üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir. Uluslararası işbirliğine inanan bir teknopark Uluslararası alanda tanınan, saygın bir teknopark olmayı hedefleyen Gazi Teknopark, paydaşlarının ürünlerinin yurtdışı pazarlara sunulması ve uluslararası kaynaklara erişimlerinin sağlanması konusunda gerekli faaliyetleri sürdürecektir. Teknolojinin kültürel, sanatsal, çevresel boyutlarını ihmal etmeyen bir teknopark Teknolojinin ancak kültür, sanat ve çevre duyarlılığı ile topluma yararlı hale gelebileceği inancıyla Gazi Teknopark ta, kaynakları verimli kullanan, çevreyi koruyan, estetik duygusunu besleyen, toplu halde yaşamanın avantajlarını ön plana çıkartan teknolojiler teşvik edilecektir.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 143
Çalışan Sayısı 1153
Faaliyete Geçilen Yıl 2008
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 622
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı