Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Şanlıurfa
Web Adresi http://www.sanliurfateknokent.com.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Kasım Yenigün
Adres Ulubağ Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 283 Haliliye/ŞANLIURFA
E-Posta tgb_urfa@teknokent.harran.edu.tr

Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bölgenin kuruluş amacı, Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak, Ar-Ge yeteneği ve geleneğine sahip uluslararası firmaların Bölgede Ar-Ge yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamaktır. Teknoloji geliştirmede Dünyada birçok yöntem denenmiş ve en verimlisi olarak Üniversite-Sanayi-Kamu kuruluşları arasındaki diyalogdan oluşan birliktelik ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede Şanlıurfa Teknokent’in dünya standartlarına göre ana hedefleri şunlardır: (1) Üniversite eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyerek Üniversitemizin vereceği hizmetleri zenginleştirmek (2) Sanayinin rekabet gücünü arttırmak (3) Yenilikçi çalışmaları gerçekleştirmek (4) Teknolojiye dayalı bölgesel ve ekonomik gelişmeyi özellikle tarımsal teknoloji ön planda tutularak hızlandırmaktır. Teknokent kapsamında yapılan AR-GE çalışmaları ile hedefimiz; ürün geliştirme ve prototip aşamalarıyla, ürünü ticari amaca dönüştürmektir. Bölgede faaliyetine hızla devam eden Teknokentimiz ile sulu tarım ile birlikte ortaya çıkan köklü sorunların üstesinden gelmek, tarımsal ürünleri bölgede sanayi ürünlerine dönüştürmek, biyoteknoloji-sulama teknolojisi-yenilenebilir enerji gibi konularda tarımsal teknolojiyi ön plana çıkarmak, yeni teknolojiler üretmek, yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde ilgililere aktarmak açısından son derece etkili olacaktır.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 16
Çalışan Sayısı 18
Faaliyete Geçilen Yıl 2014
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 16
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı