Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Diyarbakır
Web Adresi http://dicleteknokent.com/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Prof. Dr. Kemal AKKILIÇ
Adres Silvan Yolu 6. km Dicle Üniversitesi Kampüsü Dicle Teknoknet Binası kat 2/18
E-Posta tgb_diyarbakir@dicle.edu.tr

Dicle Teknokent, 06.02.2012 tarihinde faaliyetlerine başlayarak bölgenin ulusal ve uluslararası platformda adını, teknolojik yeniliklerle duyurmayı hedeflemiştir. Bu hedefteki çalışmalarına hızla devam etmektedir. Vizyonumuz Dicle Teknokent; bilgi, teknoloji, inovasyon, araştırma – geliştirme ve üretme alanında, ulusal ve uluslar arası arenada önemli bir merkez haline gelecektir. Misyonumuz İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. • İnovasyonu ve yüksek teknoloji alanlarında girişimciliği teşvik etmek ve desteklemek, • İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmektir. • Evrensel bir teknopark olmak, • Tarım ve biyoteknoloji • Tıbbi ve aromatik tarım, yenilenebilir enerji kaynakları, bilişim teknolojileri, gıda teknolojileri ve madencilik alanlarında bölgede gelişmeler sağlamak. Sağlanan bu gelişmeleri ekonomiye kazandırıp bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır. • İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmektir. Hedeflerimiz İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların başında KOSGEB’in desteklediği ve OSB’nin bünyesinde bulundurduğu şirketlerin bölgemiz içerisinde yer almalarının teşvik edilmesi. 2. Özellikle son yıllarda yöremizde sanayi alanındaki ataklar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır’ın konumu ve üniversitemizin potansiyeli birlikte düşünüldüğünde, Bölge faaliyet dinamizmine olumlu etki yapmak. 3. Bölgede yer alması planlanan toplam girişimci sayısı ilk 5 yıl için 150 ve bölgelerde sağlanacak tahmini istihdamın 750 olması hedeflenmektedir. Dicle Teknokent in ağırlıklı olarak hedeflediği faaliyet alanları: • Tarım ve biyoteknoloji • Tıbbi ve Aromatik tarım • Yenilenebilir enerji kaynakları • Bilişim teknolojileri • Gıda teknolojileri • Madencilik • Diğer

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 19
Çalışan Sayısı 27
Faaliyete Geçilen Yıl 2012
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 25
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı