Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Yozgat
Web Adresi http://bozokteknopark.com.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Fuat KÖKSAL
Adres Çapanoğlu Mahallesi Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Kongre Kültür Merkezi Karşısı 66200, YOZGAT
E-Posta tgb_yozgat@bozok.edu.tr

Kuruluş Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 26 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak toplamda 14369,91 m2’lik bir alana sahip olarak ilan edilmiştir. Yönetici şirket Bozok Teknopark A.Ş. Bozok Teknopark’ın vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Bozok Teknopark A.Ş. 19 Aralık 2013 tarihinde kurulmuştur. AB IPA Projesi (EuropeAid/128636/D/SER/TR) kapsamında yapılan binası ile 1864,50 m2 kapalı alana sahiptir. Bina içerisinde firmaların kullanımı için; 21 adet ofis, 2 adet ortak kullanım alanı, 1 toplantı salonu ve otoparkı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra Bozok Teknopark Yozgat ilinin en önemli değerlerinden biri olan Bozok Üniversitesi kampüs alanı içerisinde en güzide yerlerden birinde bulunmaktadır. Önünde kongre kültür merkezi, karşısında öğrenci yurtları, yanında tarihi köprü ve çevre düzenleme çalışmaları devam eden göleti ile Bozok Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ar-Ge severlere güzel bir ortam sağlıyor. Vizyon Anadolu’nun merkezinde; • Ar-Ge ve inovasyona önem veren, • Üniversite sanayi işbirliğine önem veren, • Tarımsal teknolojilere dayalı Ar-Ge’ye ağırlık veren, • Katma değerli ürün tasarımı ve üretimi çalışmalarına destek veren, • Evrensel bilime, teknolojiye ve insanlığa katkıda bulunan dinamik bir teknopark Misyon Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı olan; “ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek /ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak” amaçları doğrultusunda çalışmak ve özellikle tarıma dayalı teknolojiler üzerine yapılan çalışmaları desteklemek.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 10
Çalışan Sayısı 23
Faaliyete Geçilen Yıl 2015
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 13
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı