ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Ankara
Web Adresi http://odtuteknokent.com.tr/tr
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Mustafa İhsan KIZILTAŞ
Adres ODTÜ Teknokent İkizler Binası B Blok No: ZK-01 ODTÜ Yerleşkesi Çankaya- ANKARA
E-Posta tgb_ankaraodtu@odtuteknokent.com.tr

"ODTÜ TEKNOKENT’in kurulması ile ilgili çalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır. Söz konusu yıllarda Dünya Bankası’nın da destekleri ile başlanan fizibilite çalışmalarında öncelikle, ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya örnekleri incelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyu oluşturulmuştur. Bu çalışmaların neticesinde, 1992 yılında teknoloji geliştirmeye yönelik kuluçka merkezleri kurmak ana hedefi altında KOSGEB ile işbirliği içinde ODTÜ TEKMER hizmete açılmıştır. ODTÜ TEKMER’de elde edilen başarılı sonuçlarsa, ODTÜ’de bir bilim parkı (teknokent) kurulması çalışmalarını teşvik etmiştir. 2000 yılında ODTÜ TEKNOKENT’in ilk binası hizmete açılmış ve 2001 yılındaysa Türkiye’deki teknokentler ile ilgili yasal çerçeveyi tanımlayan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla girişimci şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve teşvikler, ODTÜ’nün sağladığı altyapı ve akademik bilgiyle birleşince ODTÜ TEKNOKENT bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Türkiye’nin ilk ve en yenilikçi teknoparkı olan ODTÜ TEKNOKENT’in amacı, ülkemizin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak teknolojileri geliştiren ve üreten firmalara, araştırmacılara ve akademisyenlere çağdaş alt ve üst yapı olanakları sunmaktır. ODTÜ TEKNOKENT, gerçekleştirdiği üniversite-sanayi işbirliğini artırmaya yönelik etkinlikleriyle taraflar arasında sinerji doğmasına katkı sağlamaktadır. ODTÜ TEKNOKENT, %60’dan fazlası ODTÜ TEKNOKENT’te kurulmuş şirketlerin oluşturduğu 320 nin üzerindeki şirket sayısı, %90’ı üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans mezunu olan 5500’den fazla personele yarattığı istihdam olanakları ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü 125.000 m2 kapalı alanı ile Türkiye’deki diğer teknoparklara da örnek teşkil edecek başarılara imza atmıştır. ODTÜ TEKNOKENT’te faaliyet gösteren şirketlerin %51’i yazılım-bilişim, %19’u elektronik, %15’i makine ve tasarım, %6’sı medikal teknolojiler, %6’sı enerji ve çevre, kalan %3’ü ise ileri malzeme, tarım, gıda, uzay-havacılık, otomotiv gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması yürütmektedir. Uçak/helikopter sistemleri dinamik model geliştirme ve simülasyon projeleri, uçak/helikopter kontrol sistemleri geliştirilmesi çalışmaları, uydu geliştirme projeleri, alternatif enerji ve alternatif yakıt projeleri, rüzgar ve su türbini tasarımı, araç takip sistemi, test ve ölçüm sistemlerinin tasarlanması, güç kaynakları ve enerji besleme sistemleri, lazer uygulamaları, sensor teknolojileri, doku ve gen araştırmaları, e-devlet, e-ticaret, uzaktan eğitim, e-öğrenme ve e-eğitim yazılımları, ERP-MRP çözümleri, eğitim yönetim sistemleri, coğrafi bilgi sistemi yazılımları, formatlı mesaj yönetim sistemleri, hastane yazılımları, farklı alan uygulamaları olan ileri malzeme çalışmaları ve mikro elektronik mekanik sistem uygulamaları ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarının bazılarıdır. ODTÜ TEKNOKENT tarafından bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için çok çeşitli programlar yürütülmektedir. Teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi kapsamında “Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı” ve “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM)”, kuluçka merkezleri; ODTÜ KOSGEB TEKMER, Teknogirişim Kuluçka Merkezi ve ODTÜ-Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi, bir finansal araç olarak geliştirilen İş Melekleri Ağı “METUTECH-BAN Teknoloji Yatırımcıları Derneği”, akademik bilginin ticarileşmesi için “Teknoloji Transfer Ofisi”, şirketler arası işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlayan savunma sanayi ve ICT kümeleri ile uluslararası işbirliklerini desteklemek üzere açtığı T-JUMP San Francisco Hızlandırm Merkezi ile Washington ve Malezya’da yer alan yurtdışı ofisleri gibi çalışmalar bulunmaktadır. Tüm bu sağlanan hizmetler ve yapılan çalışmaların bir sonucu olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sırasıyla 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2011, 2012, 2013 ve 2014 Performans Endeks çalışmalarında ODTÜ TEKNOKENT, üst üste dört kere BİRİNCİ sırada yer alarak en başarılı teknokent seçilmiştir.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 347
Çalışan Sayısı 7826
Faaliyete Geçilen Yıl 2003
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 5731
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı