Erzurum Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Erzurum
Web Adresi http://www.atateknokent.com.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Ersin KARAMAN
Adres Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ata Teknokent B Blok No:106 Pk: 25240 Yakutiye/Erzurum
E-Posta atauni@atateknokent.com.tr

Ata Teknokent, bölgemizde, daha etkin bir üniversite-sanayi işbirliği için koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin sahip olduğu Ar-Ge ve bilimsel çıktıların ekonomiye dönüşümünde ve ticarileşmesinde, teknoloji ürünlerinin yurtdışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde almış olduğu sorumluluk doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Erzurum’da üniversite ve sanayi tarafından yürütülmekte olan araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının üssü konumunda bulunan Ata Teknokent, Erzurum’da ve içerisinde yer aldığı bölgede Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yerleşmesi açısından çok önemli bir rol üstlenmiştir. Ata Teknokent bünyesinde yer alan birçok Ar-Ge ve Yazılım firması, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip yeni teknolojileri üretmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Ata Teknokent, bünyesinde 2012 yılında faaliyete geçen ve Üniversite ile Sanayi arasında Teknokentten sonra ikinci ve sağlam bir köprü pozisyonuna sahip ATA Teknoloji Transfer Ofisi (ATA TTO) ile daha da güçlenmiştir. Teknoloji üretme potansiyeli yüksek yeni firmaların oluşmasına, mevcutların gelişmesine katkı sağlayacak şekilde bir vizyonla kurulmuş bulunan Ata Teknokent bünyesinde yer alan firmalar değerlerine değer katmıştır. “Girişimciliğin ve Yenilikçiğin Doğu’da Odak Noktası” durumunda bulunan Ata Teknokent, Erzurum’un teknolojik atılımı konusunda lider kuruluşu olacaktır.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 67
Çalışan Sayısı 185
Faaliyete Geçilen Yıl 2010
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 231
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı