Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Ankara
Web Adresi http://ankarateknokent.com/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR
Adres Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Bahçelievler Mah. 319. Sok. No: 35 A Blok İdari Bina Gölbaşı/Ankara
E-Posta tgb_ankarauniversitesi@ankarateknokent.com

Ankara Üniversitesi Teknokent ise Cumhuriyetin ilk üniversitesinin Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak üniversitenin ilkelerinden ayrılmadan, Üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır Vizyon • Ar-Ge faaliyetlerinde; bilim insanlarının inovatif çalışmalarına yön verilmesi, kaliteli bir hizmet anlayışıyla girişimin ve girişimcilerin desteklenmesi, • Üniversite – Sanayi işbirliğini somut bir biçimde ve en üst düzeyde sağlamaktır. Misyon • Yüzyıl yeniliklerinde; İnsanlığa, bilime ve teknolojiye katkıda bulunacak ekosistem yaratmak. • Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı görev edinmiştir. Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, etik değerleri gözeten bir yapı yaratmak. Değerler • Değerlerimiz; dürüstlük, doğruluk, insan onuruna, emeğine ve özerkliğine saygı, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk, güven, güvenilirlik, nesnellik, açıklık, özeleştiri, koruma, çevreye, doğaya ve canlı haklarına duyarlılık değerlerimizin temelini oluşturur. Bunlardan yola çıkarak; Bilimsel araştırmaya bağlılık, Şirketimizin işimizin her yönünde çevresel liderlik rolünü üstlenmeyi hedeflememiz ve etik değerlere önem vermemiz değerlerimiz arasında yer almaktadır.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 96
Çalışan Sayısı 714
Faaliyete Geçilen Yıl 2009
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 525
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı