Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Elazığ
Web Adresi http://www.firatteknokent.com.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Erhan AKIN
Adres Çayda Çıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cad. Fırat Teknokent-Teknoloji Geliştirme Bölgesi - No 61 ELAZIĞ
E-Posta tgb_elazig@firatteknokent.com.tr

20 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla Fırat Teknokent- Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş ve 2009 yılında şirket kurulumunun tamamlanmasının ardından ülkemizde faaliyete geçen 21. TGB olmuştur. 80.000 m 2 toplam alana sahip bölgenin yapılaşma (kapalı) alanı 14.000 m 2 dir. Kurulduğu günden bu yana hem Elazığ hem de Doğu Anadolu bölgesinde teknolojinin üssü olmak için çalışmalarına devam eden Fırat Teknokent, bu amaç doğrultusunda Ar-Ge kültürünün yaygınlaşması ve gelişmesi, kentin girişimci potansiyelini ortaya çıkarmak, inovasyon faaliyetlerini özendirmek ve Fırat Üniversitesi’nin bilgi ve tecrübesinden yararlanarak Üniversite-Sanayi İşbirliğini etkin bir şekilde sürdürme gayreti içerisindedir. Fırat Teknokent, verimli bir ortamda yüksek teknoloji ve Ar-Ge firmalarının yaratılması, desteklenmesi ve cazip hale getirilmesi yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin desteklenmesini misyon edinmiştir. Vizyonu ise, Türkiye’ nin doğusunun bilim & iletişim teknolojileri ve mühendislik alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir mükemmeliyet ve inovasyon merkezi olmaktır. 1.000.000 TL’ lik bir sermayenin otuz milyonluk bir değere dönüştüğü, doğunun inovasyon merkezi haline gelen Fırat Teknokent, 2009 yılında 5 firmayla faaliyetlerine başlamıştır. 2012 yılında AB IPA Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazanan Fırat Teknokent, toplam bütçesi 7 milyon Euro olan FIRASET (Girişimci İş gücünü Çevreleyen Gökkuşağı Projesi) ile kapasite artırımı ve altyapı gelişimini sağlamıştır. Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Belediyesi, Elazığ İl Özel İdaresi ve Elazığ Ticaret Borsası’ nın ortak olduğu Fırat Teknokent 2018 yılı itibariyle 63 firma ve 150 nin üzerinde Ar-Ge personeliyle faaliyetlerine devam etmektedir. Fırat Teknokent bünyesinde 2012 yılında kurulan Fırat Teknoloji Transfer Ofisi üniversite ve sanayi arasında ara yüz görevi üstlenerek, fon programları hakkında danışmanlık hizmeti vermeye ve girişimciler için şirketleşme yönünde adımlar atılmasına yardımcı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Fırat TTO TÜBİTAK-1601 Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması Projesi ve TÜBİTAK BİGG Projesini yürütmektedir. Teknokent sınırları içerisinde İnovasyon Binası, Start-up Binası ve Kuluçka Binası bulunmaktadır. Teknokent yönetimi ve Fırat TTO İnovasyon binasında yer almaktadır. İnovasyon Binasının 10.000 m 2 alanı bulunmakta ve ortalama ofis büyüklükleri 60 m 2 dir. Ayrıca, 192 m 2 lik ön kuluçka merkezini de bünyesinde bulundurmaktadır. Start-up binası, çoğunlukla yeni girişimcilere ayrılmış binadır ve 850 m 2 ofis alanı olup ortalama ofisler 40m 2 dir. Kuluçka Binası ise, küçük ölçekli yeni girişimcilere ayrılmıştır ve 600m 2 ofis alanı olup ortalama ofis büyüklüğü 30 m 2 dir. Ayrıca bölge içerisinde 160 kişilik çok amaçlı konferans salonu, tıp alanına yönelik kalibrasyon laboratuvarı, 40 ve 25 kişilik toplantı/eğitim salonları, 35 ve 20 kişilik 2 adet bilgisayar laboratuvarı, 2 adet akıllı sınıf, kafeterya, sosyal alan ve spor tesisleri de bulunmaktadır. Fırat Teknokent’ te yer alan firmalar sektörel dağılım açısından incelendiğinde %48 oranında Yazılım, Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri, %11 oranında Elektrik-Elektronik, %9 oranında Makine ve Teçhizat İmalatı olduğu görünmektedir. Bununla beraber İnşaat, Metalurji, Malzeme, Otomasyon, Yayımcılık, Gıda, Mekatronik, İklimlendirme, Döküm sanayi, Medikal, Tarım ve Enerji alanlarında faaliyet gösteren Ar-Ge firmaları da bulunmaktadır.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 65
Çalışan Sayısı 176
Faaliyete Geçilen Yıl 2009
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 127
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı