Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Kırıkkale
Web Adresi http://teknokent.kku.edu.tr/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim Nurettin AKTEPE
Adres Kırıkkale Üniversitesi Kampüsü Yenişehir Mah. Farabi Cad. 1. Ar-Ge Binası Kat: 1 No: 30/44 Yahşihan/Kırıkkale
E-Posta tgb_kirikkale@kku.edu.tr

Kuruluş 26 Temmuz 2013 tarihli 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4920 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (KUTGB) kurulmuştur. Kırıkkale Üniversitesi ve diğer 5 adet ortaklarının katılımı ile yönetici şirket oluşturulmuş 5 Ağustos 2014 tarih ve 8624 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Yönetici şirket yönetim kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetici şirket yönetim kurulunda Kırıkkale Üniversitesinden 4, Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan 1 ve TÜBİTAK’tan 1, Savunma Sanayi Müsteşarlığından 1 üye bulunmaktadır. Teknokent hizmet binası 5000 m2 kapalı alan olarak projelendirilmiş olup 2017 yılında faaliyete geçirilecektir. Ancak 2015 yılında Kırıkkale Üniversitesi tarafından kurulan ve içerisinde 494 m² kapalı alana sahip 16 ofisi bulunan geçici prefabrik yapı hizmet binası faaliyete başlayana kadar girişimcilerin kullanımına açılmıştır. Ülkemizin ve Kırıkkale’nin ekonomik olarak gelişebilmesi için bilgiyi sanayimizde üretime dönüştürmek gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda, Kırıkkale Üniversitesi bilim ve teknoloji altyapısını tüm iştirakçiler sunmaktadır. Vizyon Ülkemizin ve Kırıkkale’nin ekonomik olarak gelişebilmesi için bilgiyi sanayimizde üretime dönüştüren dinamik bir teknopark. Misyon Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı olan; ‘ülke sanayinin uluslararası piyasalarda rekabet edebilir duruma gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulabilmesi için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek /ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak’ amaçları doğrultusunda çalışmak ve özellikle tarıma dayalı teknolojiler üzerine yapılan çalışmaları desteklemek.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 31
Çalışan Sayısı 86
Faaliyete Geçilen Yıl 2015
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 44
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı