Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İl Isparta
Web Adresi http://gbteknokent.com/
Sosyal Medya Bağlantıları

İrtibat Kişileri

İsim Soyisim PROF. DR. SERDAL TERZİ
Adres SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOĞU YERLEŞKESİ TEKNOKENT BİNASI idari kat kat:2 32260 ÇÜNÜR / ISPARTA
E-Posta tgb_isparta@gbteknokent.com

"Göller Bölgesi Teknokenti Yönetici ve İşletici A.Ş., 08.09.2005 tarih ve 25930 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 19.08.2005 tarihli ve 2005/9310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve T.C. Sanayi Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün onayı ile kurulmuş, tüzel kişiliği Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin 01.03.2006 tarih, 6503 sayılı nüshasında ve Isparta Ticaret Sicil Memurluğunun 01.02.2006 tarih ve 8199-10003 sicil no’su ile tescil ve ilan edilmiştir. Bölgesinde dev bir güç olan Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bilgi, birikim ve diğer imkânlarından yararlanarak üretilen yeni teknolojilerin ülkemize katkı sağlamasında öncülük etmektedir. % 90’ı Göller Bölgesi Teknokentinde faaliyete başlayan 30 firmanın sağladığı istihdam sayısı bugün 100'e yakındır. Göller Bölgesi Teknokenti 3000 m2 kapalı alana sahip olup, ofisler ve laboratuvarlar olarak iki bölüme ayrılmıştır. % 85 doluluk oranı ile çalışan Teknokent bölgenin Ar-Ge faaliyetlerine de öncülük etmektedir. Yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri yanı sıra bölgenin sahip olduğu avantajları değerlendirmek üzere ziraat, gıda, kimyasal ve sağlık sektörlerine yönelik bir ihtisaslaşmanın olduğu Teknokent sadece Isparta’ya değil Batı Akdeniz Bölgesi’ne ve Göller Yöresine de hizmet etmektedir. Bölgede yer alan uzmanlaşmış firmalarımızın % 85’i Süleyman Demirel Üniversitesi’nin akademisyen ve öğrencilerinin kurduğu firmalardır. Geri kalan % 15’i ise özel teşebbüslerdir. Bünyemizdeki şirketlerin birçoğu ulusal ve uluslararası projelerle de desteklenmiştir. Göller Bölgesi Teknokenti sosyal ve ekonomik yarar sağlayacak, mevcut akademik başarının ve bilgi birikiminin geleceğe yön vermesini sağlayacak dinamik bir yenilikçilik ve teknolojik ekosistemi yaratmak amacı ile bünyesinde çeşitli eğitimler, kurslar, çalıştaylar gibi etkinlikler düzenleyerek Ar-Ge kültürünün gelişmesine ve yerleşmesine katkı sağlamaya devam edecektir.

Yönetici Şirket İstatistikleri
Firma Sayısı 26
Çalışan Sayısı 101
Faaliyete Geçilen Yıl 2006
Kapatılan veya devam eden proje sayısı 86
Kiralanabilir Ofis Sayısı
Doluluk Oranı