Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermayesi Destek Programı, 2009-2015 yılları arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kendi şirketlerini kurmak ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almayı teşvik etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu program kapsamında yaklaşık iki bin genç girişimci, Türkiye'de Ar-Ge tabanlı teknoloji girişimciliğini teşvik etmek amacıyla desteklenmiştir. 2016 yılından itibaren bu program Bakanlık tarafından yürürlükten kaldırılmıştır.

Bireysel Genç Girişim (BİGG)

Bireysel Genç Girişim, örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen karşılıksız bir maddi destek programıdır.

Nitelikli girişimciliğin özendirilmesi bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen işletmelerin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanmaktadır.

Konu ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

4209

Firma

15025

Proje

46587

Personel


Bakanlık Tarafından Desteklenen Girişimcilerin İllere Göre Dağılımı