Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder

Konu ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4209

Firma

15025

Proje

46587

Personel


Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin tamamını görmek için lütfen tıklayınız