Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. 5746 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak hazırlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen İşletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve Yenilik projeleri ile ilgili olarak yaptıkları harcamalar için;  • Ar-Ge indirimi; Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilmektedir,
  • Gelir vergisi stopajı teşviki; Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, doktoralı olanlar için %90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
  • Sigorta primi desteği; Ar-Ge personeli ile destek personeli için sigorta primi desteği
  • Damga vergisi istisnası; Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili düzenlenen değerli kâğıtlar için Damga vergisi istisnası bulunmaktadır.

Konu ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız

4209

Firma

15025

Proje

46587

Personel


Türkiye’deki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri